EURO VI

Prevozne storitve opravljamo z najsodobnejšimi ekološkimi vozili EURO VI ter za to vrstno delo usposobljenimi vozniki.
Naša ekipa zagotavlja dobre odnose s podizvajalci in drugimi partnerji ter si prizadeva za ohranjanje sodelovanja in medsebojnega spoštovanja vseh projektov, tako da so v načrtu. Z uporabo našega podrobnega sistema načrtovanja, metodoloških varnostnih načrtov in ukrepov za nadzor stroškov naša ekipa zagotavlja, da se projekti spremljajo in da se kakršna koli vprašanja hitro identificirajo, kar bi lahko vplivalo na dostavo projekta in proračun.